ELEKTRONSKO POSLOVANJE U POMORSTVU


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+0+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita Elektronsko poslovanje u pomorstvu, studenti će biti u mogućnosti da: 1. objasne komponente i ulogu elektronskog poslovanja u pomorstvu, 2. razlikuju modele i osnovne aspekte elektronskog poslovanja, 3. analiziraju e-sistem plaćanja u pomorstvu, 4. osmišljavaju i kreiraju osnovne elemente web prezentacije zasnovane na izradi pojedinačnih web stranica korišćenjem elemenata HTML-a.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VERA KAPETANOVIĆ1x2
34B+3S+9P
UGLJEŠA UROŠEVIĆ3x1
34B+3S+9P