STRATEGIJA POZICIONIRANJA U POMORSTVU


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORAN JOVETIĆ2x1
13B
SENKA ŠEKULARAC-IVOŠEVIĆ2x1
13B