UPRAVLJANJE BRODSKOM POSADOM


Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3++0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Razlikovati osnove hijerarhije na brodu, osnovna ovlaštenja i odgovornosti članova brodske posade. 2. Identifikovanje specifičnih opasnih situacija kao opasnih na brodu (npr. stres, alkohol, radno opterećenje, različiti autoriteti, itd) i analiziranje obilježja pomoraca (stav, trud, autoritativnost, pozitivna inicijativa). 3. Opisati osnove organizovanja posade i planiranja aktivnosti i vježbi na brodu. 4. Definisati elemente razvoja dobre ili loše organizacione strukture rada na brodu. 5. Analizirati kulturne različitosti multinacionalnih posada, i u skladu s tim, optimalnu organizaciju posade.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SENKA ŠEKULARAC IVOŠEVIĆ

Popravni kolokvijumi iz Upravljanja brodskom posadom na Nautici

Prijedlog konacnih ocjena iz Upravljanja brodskom posadom na Nautici Bar