KONSTRUKCIJA I STABILITET BRODA


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Studenti dobijaju osnovna znanja o stabilitetu broda i brodskoj konstrukciji. U okviru stabiliteta broda studenti će biti upoznati sa stabilitetom na mirnoj vodi pod dejstvom momenta nakretanja uslovljenog pomjeranjem tereta, uticajem vjetra, visećih masa i slično. U okviru teme konstrukcija broda, studenti će dobiti znanja vezana za koncept brodske konstrukcije, elemente konstrukcije i uzdužnu čvrstoću.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA MOMČILOVIĆ

Rezultati ispita