Nikola Momčilović


Nikola Momčilović
Šifra: 900389
Prezime i ime: Nikola Momčilović
Titula: dr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Pomorski fakultet Kotor
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije