John Doe

dr Nikola Momčilović

docent | Pomorski fakultet Kotor | honorarno

Nikola Momčilović je diplomirao na Mašinskom fakultetu u Beogradu na Smjeru za brodogradnju na temi „Proračun brodskih konstrukcija metodom konačnih elemenata”. Od 2007. radi u Inovacionom centru Mašinskog fakulteta kao doktorant Katedre za brodogradnju. Od 2011. je izabran za asistenta, a od 2015. za docenta na Katedri za brodogradnju Mašinskog fakulteta na grupi predmeta:  Čvrstoća broda 1, Čvrstoća broda 2, Brodske konstrukcije 1, Brodske konstrukcije 2, Projektovanje broda.  Na istom fakultetu doktorirao je 2014. na temi...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave

Pomorske nauke-Konstrukcija i stabilitet broda

Rezultati - Septembar - Konstrukcija i stabilitet broda (STARI)

Pomorske nauke-Konstrukcija i stabilitet broda

Konačni rezultati ispita

Menadžment u pomorstvu, usmjerenje: Pomorski transport-Osnove plovnih sredstava

Rezultati ispita konačni

Menadžment u pomorstvu, usmjerenje: Pomorski transport-Osnove plovnih sredstava

Završni ispit

Pomorske nauke-Konstrukcija i stabilitet broda

Završni ispit

Završni ispit

Pomorske nauke-Konstrukcija i stabilitet broda

Ispit JUN 2020

Pomorske nauke-Konstrukcija i stabilitet broda

Obavještenje - konsultacije