INTEGRISANI SISTEMI ELEKTRONSKE NAVIGACIJE


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Analizirati principe rada elektroničkih navigacijskih uređaja; - Samostalno rukovati elektroničkim navigacijskim uređajima; - Samostalno uočiti grešku elektroničkih navigacijskih uređaja; - Samostalno upravljati brodom na zapovjedničkom mostu (simulator); - Primijeniti stečena znanja u planiranju putovanja u dinamičkim uslovima i samostalno u njima upravljati brodom.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IGOR PETROVIĆ2x1
4B+3P
MILORAD RAŠKOVIĆ2x1
4B+3P