Milorad Rašković


Milorad Rašković
Šifra: 230102
Prezime i ime: Milorad Rašković
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Pomorski fakultet Kotor
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFKNAUTIKAOsnovne1TERESTRIČKA I PRAKTIČNA NAVIGACIJA0 x 00 x 00 x 0
PFKNAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJOsnovne1TERESTRIČKA NAVIGACIJA2 x 10 x 00 x 0
PFKNAUTIKAOsnovne1SIGURNOST NA MORU,TRAGANJE I SPAŠAVANJE0 x 00 x 00 x 0
PFKPOMORSKE NAUKEMagistarske1NAVIGACIONO UPRAVLJANJE BRODOM3 x 10 x 00 x 0
PFKNAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJOsnovne1SIGURNOST I SPAŠAVANJE NA MORU2 x 10 x 00 x 0
PFKNAUTIKAOsnovne2ASTRONOMSKA NAVIGACIJA0 x 00 x 00 x 0
PFKNAUTIKAOsnovne2DRŽANJE STRAŽE0 x 00 x 00 x 0
PFKNAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJOsnovne2ASTRONOMSKA I ELEKTRONSKA NAVIGACIJA2 x 10 x 00 x 0
PFKNAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJOsnovne2PRAKTIČNA NAVIGACIJA2 x 10 x 00 x 0
PFKNAUTIKAOsnovne2ASTRONOMSKA NAVIGACIJA0 x 00 x 00 x 0
PFKPOMORSKE NAUKEOsnovne3NAVIGACIJA II0 x 00 x 00 x 0
PFKNAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJOsnovne3NAVIGACIJA NA UPRAVLJAČKOM NIVOU2 x 10 x 00 x 0
PFKNAUTIKAOsnovne3NAVIGACIJA NA UPRAVLJAČKOM NIVOU0 x 00 x 00 x 0
PFKNAUTIKAOsnovne3PRAKTIČNA NASTAVA / SIMULATORI0 x 00 x 00 x 0
PFKBRODOMAŠINSTVOOsnovne3SIGURNOST NA MORU1 x 10 x 01 x 1
PFKPOMORSKA ELEKTROTEHNIKAOsnovne3SIGURNOST NA MORU1 x 10 x 00 x 0
PFKNAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJOsnovne4PRAKTIČNA NAVIGACIJA I SIMULATORI0 x 00 x 00 x 0
PFKPOMORSKE NAUKEOsnovne6SIGURNOST NA MORU,TRAGANJE I SPAŠAVANJE2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor