METODIKA NASTAVE INSTRUMENTA SA PEDAG. PRAKSOM I


Semestar: 1
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA MARTINOVIĆ-BOGOJEVIĆ
TATJANA KRKELJIĆ