Muzička akademija-IZVOĐAČKE UMJETNOSTI-METODIKA NASTAVE INSTRUMENTA SA PEDAG. PRAKSOM I -   20.01.2021
  MNI 2 SKRIPTA
Muzička akademija-IZVOĐAČKE UMJETNOSTI-METODIKA NASTAVE INSTRUMENTA SA PEDAG. PRAKSOM I -   16.12.2020
  Materijali za predavanja 16.12.2020
Muzička akademija-IZVOĐAČKE UMJETNOSTI-METODIKA NASTAVE INSTRUMENTA SA PEDAG. PRAKSOM I -   24.11.2020
  Predavanje MNI duvaci i gudaci - 24.11.2020 11:00