POSEBNO VINOGRADARSTVO


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će biti osposobljeni da: - Primjenjuju metode za ampelografski opis i ocjenu organa vinove loze - Primjenjuju metode proučavanja godišnjeg ciklusa razvića vinove loze - Razumiju značaj uvometrijskih i filometrijskih istraživanja za ampelografsku identifikaciju - Pokažu poznavanje botaničkih, agrobioloških i privrednotehnoloških karakteristika sorti Vitis vinifera i loznih podloga - Projektuju specifičnu tehnologiju gajenja sorti i podloga vinove loze - Odrede optimalno vrijeme i način berbe, poznaju različite načine pakovanja, standardizacije i transporta grožđa

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
PERIŠA VUKČEVIĆ1x2
9B+15S+3P
TATJANA POPOVIĆ3x1
9B+15S+3P
1x1
9B+15S+3P
1x2
9B+15S+3P