Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+0+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student treba da: Poznaje istorijat maslinarstva, rasprostranjenost i značaj masline u svijetu i kod nas; Može da opiše načine gajenja masline i osnovne zahtjeve masline prema uslovima sredine; Može da objasni način podizanja zasada masline i primjenu agrotehničkih mjera, razmnožavanje, rezidbu, specifičnosti berbe; Osposobljen je da koristi deskriptor za opis sortnih osobina, da procijeni stepen zrelosti ploda i odredi momenat berbe; Poznaje faktore koji utiču na kvalitet maslinovog ulja, proces prerade ploda masline; Može da prepozna kvalitetno maslinovo ulje i razlikuje ulje sa negativnom atributom (manom); Poznaje faktore koji utiču i uslove potrebne za čuvanje maslinovog ulja; Poznaje princip formiranja panela i ocjenjivanja kvaliteta maslinovog ulja; Osposobljen je za timski rad, kritičko mišljenje, prezentaciju znanja i evaluaciju nastave.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BILJANA LAZOVIĆ3x1
8B
MIRJANA ADAKALIĆ1x1
8B
NATAŠA DAJKOVIĆ1x1
8B