Nataša Dajković


Nataša Dajković
Šifra: 900805
Prezime i ime: Nataša Dajković
Titula:
Zvanje: laborant
Org. jedinica: Biotehnički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
BTFVOĆARSTVO I VINOGRADARSTVOSpecijalisticke1RASADNIČKA PROIZVODNJA0 x 00 x 02 x 1
BTFRASADNIČARSTVOSpecijalisticke1PRAKTIČNA OBUKA0 x 00 x 06 x 1
BTFRASADNIČARSTVOSpecijalisticke1BIOLOŠKE OSNOVE RAZMNOŽAVANJA VOĆAKA0 x 00 x 01 x 1
BTFMEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne1FIZIOLOGIJA BILJAKA0 x 00 x 02 x 1
BTFMEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne1POLJOPRIVREDNA BOTANIKA0 x 00 x 01 x 1
BTFMEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne1BIOHEMIJA BILJAKA0 x 00 x 01 x 1
BTFVOĆARSTVO I VINOGRADARSTVOSpecijalisticke1PRAKTIČNA NASTAVA I0 x 00 x 04 x 1
BTFRASADNIČARSTVOSpecijalisticke2KONTEJNERSKA PROIZVODNJA VOĆNIH SADNICA0 x 00 x 01 x 1
BTFVOĆARSTVO I VINOGRADARSTVOSpecijalisticke2OPLEMENJIVANJE VOĆAKA I VINOVE LOZE0 x 00 x 01 x 1
BTFVOĆARSTVO I VINOGRADARSTVOSpecijalisticke2PODIZANJE I ODRŽAVANJE VOĆNJAKA I VINOGRADA0 x 00 x 01 x 1
BTFMEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne2POLJOPRIVREDNA GENETIKA0 x 00 x 01 x 1
BTFRASADNIČARSTVOSpecijalisticke2FITOSANITARNA ISPRAVNOST SADNOG MATERIJALA0 x 00 x 02 x 1
BTFMEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne2MIKROBIOLOGIJA0 x 00 x 02 x 1
BTFMEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne3SPECIJALNO VOĆARSTVO0 x 00 x 01 x 1
BTFMEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne3AGRUMARSTVO0 x 00 x 01 x 1
BTFMEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne3ŠTETOČINE VOĆAKA0 x 00 x 02 x 1
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne4OPŠTE VOĆARSTVO0 x 00 x 01 x 2
BTFMEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne4BOLESTI VOĆAKA0 x 00 x 01 x 1
BTFMEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne4RASADNIČKA PROIZVODNJA0 x 00 x 02 x 1
BTFMEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne4LISTOPADNO SUPTROPSKO VOĆARSTVO0 x 00 x 01 x 1
BTFMEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne5FITOFARMACIJA0 x 00 x 01 x 1
BTFMEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne5ZIMZELENO SUPTROPSKO VOĆE0 x 00 x 01 x 1
BTFMEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne5MASLINARSTVO0 x 00 x 02 x 1
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne6MEDITERANSKO VOĆARSTVO0 x 00 x 01 x 2
BTFMEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne6EKOLOŠKO VOĆARSTVO0 x 00 x 01 x 1
BTFMEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne6ZAŠTITA BILJA U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI0 x 00 x 02 x 1
BTFMEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne6GAJENJE VOĆAKA NA OKUĆNICI0 x 00 x 01 x 1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor