BIOCIDI


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+2
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BRANISLAV VUČKOVIĆ2x1
8B
IGOR PAJOVIĆ2x1
8B
2x1
8B