Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+2
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit moći će da (1) Razumije razliku između pesticida i biocida; (2) Koristi biocide kao sredstva zaštite; (3) Razumije dejstvo biocida i njihov značaj u zaštiti životne sredine; (4) Prepozna i upotrijebi biocidno bezbjedne proizvode; (5) Upotrebljava stečeno znanje u cilju preventivne i kurativne primjene biocida i (6) primijeni “One health” koncept.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BRANISLAV VUČKOVIĆ2x1
9B
IGOR PAJOVIĆ2x1
9B
2x1
9B