Branislav Vučković


Branislav Vučković
Šifra: 290490
Prezime i ime: Branislav Vučković
Titula:
Zvanje: viši laborant (240ECTS)
Org. jedinica: Biotehnički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
BTFZAŠTITA BILJAMagistarske1METODE ISTRAŽIVAČKOG RADA U FITOMEDICINI0 x 00 x 02 x 1
BTFZAŠTITA BILJAMagistarske1KARANTINSKI ŠTETNI ORGANIZMI0 x 00 x 02 x 1
BTFZAŠTITA BILJASpecijalisticke1BOLESTI VOĆAKA I VINOVE LOZE0 x 00 x 02 x 1
BTFZAŠTITA BILJAMagistarske1POLJOPRIVREDNA TOKSIKOLOGIJA0 x 00 x 02 x 1
BTFZAŠTITA BILJAMagistarske1ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA BOLESNIH BILJAKA0 x 00 x 02 x 1
BTFKONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJESpecijalisticke1PODIZANJE VOĆNJAKA0 x 00 x 01 x 1
BTFZAŠTITA BILJASpecijalisticke1SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA0 x 00 x 02 x 1
BTFZAŠTITA BILJASpecijalisticke2TEHNOLOGIJA ZAŠTITE BILJA0 x 00 x 02 x 1
BTFZAŠTITA BILJAMagistarske2DIJAGNOZA BILJNIH PATOGENA0 x 00 x 01 x 1
BTFZAŠTITA BILJAMagistarske2REZISTENTNOST NA PESTICIDE0 x 00 x 02 x 1
BTFKONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJEOsnovne2MIKROBIOLOGIJA0 x 00 x 02 x 1
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne3OSNOVI GAJENJA NJIVSKOG BILJA0 x 00 x 01 x 1
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne3OPŠTE RATARSTVO0 x 00 x 01 x 1
BTFSTUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - KONTINENTALNO VOĆARSTVOOsnovne3KOŠTIČAVE VOĆKE0 x 00 x 01 x 0
BTFKONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJEOsnovne3PROIZVODNJA SADNOG MATERIJALA0 x 00 x 01 x 1
BTFSTUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - KONTINENTALNO VOĆARSTVOOsnovne3JEZGRASTE VOĆKE0 x 00 x 01 x 1
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne4RATARSTVO0 x 00 x 01 x 1
BTFSTUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - KONTINENTALNO VOĆARSTVOOsnovne4RASADNIČKA PROIZVODNJA0 x 00 x 02 x 0
BTFSTUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - KONTINENTALNO VOĆARSTVOOsnovne4BOLESTI VOĆAKA0 x 00 x 02 x 0
BTFKONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJEOsnovne4BOLESTI VOĆAKA0 x 00 x 01 x 1
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne5FITOPATOLOGIJA0 x 00 x 01 x 3
BTFSTUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - KONTINENTALNO VOĆARSTVOOsnovne5SISTEMI UZGOJA I REZIDBA VOĆAKA0 x 00 x 00 x 0
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne5FITOFARMACIJA0 x 00 x 01 x 3
BTFKONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJEOsnovne5SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA U KONT.VOĆARSTVU0 x 00 x 01 x 1
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne6FITOPATOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne6FITOFARMACIJA0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor