Branislav Vučković


Branislav Vučković
Šifra: 290490
Prezime i ime: Branislav Vučković
Titula:
Zvanje: viši laborant (240ECTS)
Org. jedinica: Biotehnički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
BTFZAŠTITA BILJAMaster1URBANA ZOOLOGIJA0 x 00 x 01 x 1
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne2MIKROBIOLOGIJA0 x 00 x 01 x 4
BTFVOĆARSTVO, VINOGRADARSTVO i VINARSTVOMaster2SAMONIKLO VOĆE0 x 00 x 01 x 1
BTFZAŠTITA BILJAMaster2BIOCIDI0 x 00 x 02 x 1
BTFKONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJEOsnovne2MIKROBIOLOGIJA0 x 00 x 02 x 1
BTFRATARSTVO i POVRTARSTVOMaster2SAMONIKLO VOĆE0 x 00 x 01 x 1
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne3OPŠTE RATARSTVO0 x 00 x 01 x 2
BTFKONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJEOsnovne3OPŠTE VOĆARSTVO0 x 00 x 01 x 1
BTFKONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJEOsnovne3PROIZVODNJA SADNOG MATERIJALA0 x 00 x 01 x 1
BTFSTUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - KONTINENTALNO VOĆARSTVOOsnovne4RASADNIČKA PROIZVODNJA0 x 00 x 00 x 0
BTFKONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJEOsnovne5JEZGRASTE VOĆKE0 x 00 x 01 x 1
BTFKONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJEOsnovne5KOŠTIČAVE VOĆKE0 x 00 x 01 x 1
BTFKONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJEOsnovne5SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA U KONT.VOĆARSTVU0 x 00 x 01 x 1
BTFKONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJEOsnovne6PČELARSTVO0 x 00 x 01 x 1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor