Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Studenti će nakon položenog ispita biti u mogućnosti da: - samostalno proizvodi podloge voćaka, - prepoznaje podloge po vrstama voća, - zasniva matičnjake, sjemeništa, prporišta i druge djelove rasadnika, - ispituje klijavost sjemena za proizvodnju podloga - obavlja jarovizaciju sjemena - obavlja agrotehničke mjere u rasadniku podloga - priprema i koristi hormone za ožiljavanje - posjeduje teoriska znanja za mikrorazmnožavanje podloga voćaka

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija