Miloš Šturanović


Miloš Šturanović
Šifra: 290591
Prezime i ime: Miloš Šturanović
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Biotehnički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
BTFVOĆARSTVO, VINOGRADARSTVO i VINARSTVOMaster1PODIZANJE I ODRŽAVANJE VOĆNJAKA I VINOGRADA0 x 00 x 02 x 1
BTFRASADNIČARSTVOMaster1PODLOGE VOĆAKA0 x 01 x 10 x 0
BTFMEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne1PEDOLOGIJA0 x 00 x 02 x 1
BTFSTUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - MEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne1PEDOLOGIJA0 x 02 x 00 x 0
BTFVOĆARSTVO I VINOGRADARSTVOSpecijalisticke1TROPSKO VOĆARSTVO0 x 00 x 00 x 0
BTFRATARSTVO i POVRTARSTVOMaster1PODIZANJE I ODRŽAVANJE VOĆNJAKA I VINOGRADA0 x 00 x 02 x 1
BTFVOĆARSTVO I VINOGRADARSTVOSpecijalisticke2PODIZANJE I ODRŽAVANJE VOĆNJAKA I VINOGRADA0 x 01 x 11 x 1
BTFSTUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - MEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne2MELIORACIJE I UREDJENJE ZEMLJIŠTA0 x 02 x 00 x 0
BTFMEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne2MELIORACIJE I UREDJENJE ZEMLJIŠTA0 x 00 x 02 x 1
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne3MELIORACIJE0 x 0.5 x 11 x 1
BTFMEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne3NAVODNJAVANJE I ĐUBRENJE0 x 00 x 00 x 0
BTFSTUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - MEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne4LISTOPADNO SUPTROPSKO VOĆARSTVO0 x 00 x 00 x 0
BTFMEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne4LISTOPADNO SUPTROPSKO VOĆARSTVO0 x 01 x 11 x 1
BTFSTUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - MEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne5TROPSKO VOĆARSTVO0 x 00 x 00 x 0
BTFMEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne5TROPSKO VOĆARSTVO0 x 00 x 02 x 1
BTFMEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne5ZIMZELENO SUPTROPSKO VOĆE0 x 01 x 11 x 1
BTFSTUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - MEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne6ZIMZELENO SUPTROPSKO VOĆE0 x 02 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor