SPECIJALNO RASADNIČARSTVO


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student poslije položenog ispita treba da prepoznaje najbolje tehnike razmnožavanja pojedinih voćnih vrsta koje se mogu gajiti u suptropskoj zoni naše zemlje. Prepoznaje standard kvaliteta sadnog materijala i mogućnosti prometa sorti zaštićenih po međunarodnim konvencijama

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILOŠ ŠTURANOVIĆ1x1
5B+1P
1x1
5B+1P
MIROSLAV ČIZMOVIĆ3x1
5B+1P