Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student treba da: Upoznat je sa osnovnim principima, značajem i primjenom kulture tkiva u poljoprivredi. Posjeduje znanje o principima organizacije laboratorije za kulturu tkiva, pripremanju podloge i značaju potrebnih elemenata. Može objasniti princip uzimanja izvornog materijala i faze pripreme za postavljanje na kulturu. Poznaje mogućnosti primjene različitih metoda kulture in vitro.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA DAJKOVIĆ1x1
5B+1P
MIRJANA ADAKALIĆ1x1
5B+1P
1x1
5B+1P
BILJANA LAZOVIĆ3x1
5B+1P