EKONOMIKA I ORGANIZACIJA RASADNIČKE PROIZVODNJE


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Definise pojam organizacija i ekonomika poljoprivredne proizvodnje - Objasni specifičnosti poljoprivredne proizvodnje - Pripremi organizaciono-ekonomski plan rasadničke proizvodnje - Analizira ostvarene ekonomske rezultate u rasadničkoj proizvodnji - Rukovodi procesom rasadničke proizvodnje

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILJAN JOKSIMOVIĆ2x1
5B
ALEKSANDRA DESPOTOVIĆ3x1
5B