Aleksandra Despotović


Aleksandra Despotović
Šifra: 290121
Prezime i ime: Aleksandra Despotović
Titula: Prof. dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Biotehnički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
BTFRATARSTVO I POVRTARSTVOMagistarske1BIOMETRIKA I IZVOĐENJE OGLEDA U BILJ. PROIZVODNJI0 x 00 x 00 x 0
BTFBIOTEHNIKADoktorske1METODOLOGIJA NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG RADA2 x 11 x 10 x 0
BTFBIOTEHNIKADoktorske1ISTORIJA POLJOPRIVREDE I SOCIOLOGIJA RURALNOG RAZV2 x 11 x 10 x 0
BTFRATARSTVO i POVRTARSTVOMaster1TROŠKOVI I KALKULACIJE U RATARSKO-POVRTARSKOJ PRO.3 x 10 x 00 x 0
BTFMEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne1STATISTIKA U POLJOPRIVREDI2 x 10 x 00 x 0
BTFKONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJEOsnovne1STATISTIKA U POLJOPRIVREDI2 x 10 x 00 x 0
BTFSTUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - KONTINENTALNO VOĆARSTVOOsnovne1STATISTIKA U POLJOPRIVREDI0 x 00 x 00 x 0
BTFSTUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - MEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne1STATISTIKA U POLJOPRIVREDI0 x 00 x 00 x 0
BTFANIMALNA PROIZVODNJAOsnovne1SOCIOLOGIJA SELA2 x 10 x 00 x 0
BTFRASADNIČARSTVOSpecijalisticke2EKONOMIKA I ORGANIZACIJA RASADNIČKE PROIZVODNJE4 x 00 x 00 x 0
BTFRASADNIČARSTVOMaster2EKONOMIKA I ORGANIZACIJA RASADNIČKE PROIZVODNJE3 x 10 x 00 x 0
BTFAGROBIZNIS I RURALNI RAZVOJMaster2MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA3 x 10 x 00 x 0
BTFAGROBIZNIS I RURALNI RAZVOJMaster2EVALUACIJA INVESTICIJA U AGROBIZNISU1.5 x 10 x 00 x 0
BTFAGROBIZNIS I RURALNI RAZVOJMaster2RURALNO FINANSIRANJE0 x 00 x 00 x 0
BTFAGROBIZNIS I RURALNI RAZVOJMaster2FARM MENADŽEMNT0 x 00 x 00 x 0
BTFSTOČARSTVOSpecijalisticke2TROŠKOVI I KALKULACIJE3 x 10 x 00 x 0
BTFKONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJEMaster2TROŠKOVI I KALKULACIJE U VOĆARSTVU3 x 10 x 00 x 0
BTFTEHNOLOGIJE U ANIMALNOJ PROIZVODNJIMaster2TROŠKOVI I KALKULACIJE U STOČARSTVU3 x 10 x 00 x 0
BTFAGROBIZNIS I RURALNI RAZVOJMaster2STRATEŠKO PLANIRANJE AGRARNOG I RURALNOG RAZVOJA0 x 00 x 00 x 0
BTFKONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJESpecijalisticke2TROŠKOVI I KALKULACIJE3 x 10 x 00 x 0
BTFRATARSTVO I POVRTARSTVOSpecijalisticke2TROŠKOVI I KALKULACIJE0 x 00 x 00 x 0
BTFSTOČARSTVOOsnovne2SOCIOLOGIJA SELA0 x 00 x 00 x 0
BTFSTUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - KONTINENTALNO VOĆARSTVOOsnovne3AGROMENADŽMENT0 x 00 x 00 x 0
BTFMEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne3PROJEKTOVANJE U VOĆARSTVU0 x 00 x 00 x 0
BTFKONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJEOsnovne4AGROMENADŽMENT3 x 10 x 00 x 0
BTFSTUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - KONTINENTALNO VOĆARSTVOOsnovne5MENADŽMENT U BILJNOJ PROIZVODNJI3 x 10 x 00 x 0
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne5EKONOMIKA I ORGANIZACIJA BILJNE PROIZVODNJE3 x 10 x 00 x 0
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne6MENADŽMENT U BILJNOJ PROIZVODNJI3 x 10 x 00 x 0
BTFSTUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - MEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne6TROŠKOVI I KALKULACIJE3 x 10 x 00 x 0
BTFMEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne6TROŠKOVI I KALKULACIJE U POLJOPRIVREDI0 x 00 x 00 x 0
BTFANIMALNA PROIZVODNJAOsnovne6MENADŽMENT U STOČARSTVU3 x 10 x 00 x 0
BTFSTOČARSTVOOsnovne6MENADŽMENT U STOČARSTVU3 x 00 x 00 x 0
BTFANIMALNA PROIZVODNJAOsnovne6MENADŽMENT U STOČARSTVU0 x 00 x 00 x 0
BTFMEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne6EKONOMSKI ASPEKTI EKOLOŠKE PROIZVODNJE1 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Jovanović M., Kašćelan LJ., Despotović A., Kašćelan V. The Impact of Agro-Economic Factors on GHG Emissions: Evidence from European Developing and Advanced EconomiesSustainability
Opširnije