STRATEŠKO PLANIRANJE AGRARNOG I RURALNOG RAZVOJA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 3+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Definiše pojam ruralna ekonomija, analizira ekonomske pokazatelje, rukovodi planiranjem ruralnog razvoja

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDRA DESPOTOVIĆ
MILJAN JOKSIMOVIĆ
MIOMIR JOVANOVIĆ