METODOLOGIJA NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG RADA


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći: Koristiti znanja i umijeća samostalnog izbora naučnog problema i primjene metodologije naučno istraživačkog rada u projektovanju i izvođenju istraživanja i izradi naučnog rada

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILJAN JOKSIMOVIĆ2x1
5B
MIOMIR JOVANOVIĆ1.5x1
5B
ALEKSANDRA DESPOTOVIĆ1.5x1
5B