METODOLOGIJA NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG RADA


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći: Koristiti znanja i umijeća samostalnog izbora naučnog problema i primjene metodologije naučno istraživačkog rada u projektovanju i izvođenju istraživanja i izradi naučnog rada

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDRA DESPOTOVIĆ1.5x1
1B
MILJAN JOKSIMOVIĆ2x1
1B
MIOMIR JOVANOVIĆ1.5x1
1B