OPLEMENJIVANJE RATARSKO-POVRTARSKIH KULTURA


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći: -Ukazati na značaj i ulogu oplemenjivanja biljaka u ratarskoj proizvodnji -Prepoznati sistem oplodnje, odnosno način reprodukcije najvažnijih rataeskih kultura -Definisati genetičku varijabilnost i izvore varijabilnosti -Objasniti načine nasleđivanja najvažnijih agronomskih svojstava i interakciju sorte (genotipa) i spoljašnje sredine u biljnoj proizvodnji -Predvidjeti poželjni tip sorte i odgovarajuće metode oplemenjivanja kod pojedinih poljoprivrednih kultura za razne vidove poljoprivredne proizvodnje -Opisati značaj primjene savremenih biotehnoloških metoda u oplemenjivanju i njihovo značenje za unapređenje ratarske proizvodnje

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANA VELIMIROVIĆ2x1
2B
ĐINA BOŽOVIĆ3x1
2B