ORGANSKA PROIZVODNJA VOĆA


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 2+1+1
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORDANA ŠEBEK