Gordana Šebek

Prof. dr Gordana Šebek

redovni profesor | Biotehnički fakultet

...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
BTFKONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJESpecijalisticke1ORGANSKA PROIZVODNJA VOĆA3 x 12 x 10 x 0
BTFKONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJEOsnovne1FIZIOLOGIJA BILJAKA3 x 10 x 00 x 0
BTFKONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJEMaster1ORGANSKA PROIZVODNJA VOĆA3 x 11 x 11 x 1
BTFSTUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - KONTINENTALNO VOĆARSTVOOsnovne1FIZIOLOGIJA BILJAKA0 x 00 x 00 x 0
BTFVOĆARSTVO I VINOGRADARSTVOSpecijalisticke1ORGANSKA PROIZVODNJA VOĆA0 x 00 x 00 x 0
BTFMEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne1BIOHEMIJA BILJAKA2 x 10 x 00 x 0
BTFKONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJEOsnovne1BIOHEMIJA BILJAKA2 x 10 x 00 x 0
BTFSTUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - KONTINENTALNO VOĆARSTVOOsnovne1BIOHEMIJA BILJAKA0 x 00 x 00 x 0
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne2FIZIOLOGIJA BILJAKA2 x 10 x 00 x 0
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne2BIOHEMIJA BILJAKA3 x 10 x 00 x 0
BTFVOĆARSTVO, VINOGRADARSTVO I VINARSTVOMagistarske2EKOLOŠKI SISTEMI PROIZVODNJE VOĆA0 x 00 x 00 x 0
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne2BIOHEMIJA0 x 00 x 00 x 0
BTFSTOČARSTVOOsnovne2BIOHEMIJA ŽIVOTINJA3 x 00 x 00 x 0
BTFSTUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - KONTINENTALNO VOĆARSTVOOsnovne3JABUČASTE VOĆKE3 x 00 x 00 x 0
BTFKONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJEOsnovne4PRAKTIČNA OBUKA0 x 00 x 05 x 1
BTFSTUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - KONTINENTALNO VOĆARSTVOOsnovne4PRAKTIČNA OBUKA I0 x 00 x 00 x 0
BTFKONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJEOsnovne5JABUČASTE VOĆKE3 x 11 x 11 x 1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2019SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Šebek, G.The phenological and pomological traits of selected genotypes of wild pear [Pyrus pyraster (L.) Du Roi] important for the production of generative rootstocks   Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus
2019SCOPUS
Šebek, G.Pomological and chemical characteristics of fruit of some sour cherry cultivars grown in the conditions of Bijelo PoljeJournal of Hygienic Engineering and Design
2018SCOPUS
Šebek, G.Chemical and pomological characteristics of fruit of some commercial pear cultivars grown in conditions of Bijelo PoljeJournal of Hygienic Engineering and Design
2018SCOPUS
Šebek, G.Privilege of sellected biotypes of wild apples (Malus sylvestris Miller) for the production of generative rootstocksJournal of Hygienic Engineering and Design
2017SCOPUS
Šebek, G.Possibility of producing one-year old seedlings of the autochthonous apple varieties in the region of north MontenegroJournal of Hygienic Engineering and Design
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Šebek, G.The phenological and pomological traits of autochthonous plum cultivars in the area of north MontenegroACTA SCIENTIARUM POLONORUM-HORTORUM CULTUS
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Šebek, G.Application of NAA and BA in chemical thinning of some commercial cultivars of applePakistan Journal of Agricultural Sciences
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Šebek, G., Kovačević, V.Compatibility and verdure of seedling for autochtonous peer in the region of north MontenegroGenetika

Obavjestenja iz nastave

Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017)-Fiziologija biljaka

Rezultat popravnog kolokvijuma 1 i najava online predavanja

Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017)-Biohemija biljaka

Rezultat popravnog kolokvijuma 1 i najava online predavanja

Mediteransko voćarstvo (2017)-Biohemija biljaka

REZULTATI I NAJAVA ONLINE PREDAVANJA

Mediteransko voćarstvo (2017)-Biohemija biljaka

najava popravnog testa 1 i popravnog kolokvijuma 1

Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017)-Fiziologija biljaka

Najava online predavanja 15 novembar 2021

Mediteransko voćarstvo (2017)-Biohemija biljaka

Rezultati i najava popravnog kolokvijuma 1

Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (2017)-Biohemija biljaka

Najava online predavanja 11 novembar 2021

Mediteransko voćarstvo (2017)-Biohemija biljaka

termin kolokvijuma 1