KOROVI U VOĆARSTVU I VINOGRADARSTVU


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 2+1+1
Duplikat:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TATJANA POPOVIĆ