Tatjana Popović


Tatjana Popović
Šifra: 290461
Prezime i ime: Tatjana Popović
Titula: dr
Zvanje: naučni saradnik
Org. jedinica: Biotehnički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
BTFVOĆARSTVO, VINOGRADARSTVO I VINARSTVOMagistarske1AMPELOGRAFIJA3 x 12 x 10 x 0
BTFVOĆARSTVO, VINOGRADARSTVO i VINARSTVOMaster1BIOLOŠKO-EKOLOŠKE OSNOVE VINOGRADARSTVA3 x 10 x 01 x 1
BTFVOĆARSTVO I VINOGRADARSTVOSpecijalisticke1KOROVI U VOĆARSTVU I VINOGRADARSTVU0 x 00 x 00 x 0
BTFVOĆARSTVO I VINOGRADARSTVOSpecijalisticke1ORGANSKA PROIZVODNJA GROŽĐA2 x 10 x 01 x 1
BTFVOĆARSTVO, VINOGRADARSTVO i VINARSTVOMaster1TEHNOLOGIJA GAJENJA VINOVE LOZE3 x 11 x 10 x 0
BTFVOĆARSTVO, VINOGRADARSTVO I VINARSTVOMagistarske2BIOLOGIJA I EKOLOGIJA VINOVE LOZE0 x 00 x 00 x 0
BTFKONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJEOsnovne2POLJOPRIVREDNA GENETIKA2 x 10 x 00 x 0
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne2GENETIKA2 x 10 x 00 x 0
BTFVOĆARSTVO, VINOGRADARSTVO i VINARSTVOMaster2STRUČNA PRAKSA0 x 02 x 10 x 0
BTFVOĆARSTVO I VINOGRADARSTVOSpecijalisticke2PRAKTIČNA NASTAVA II0 x 02 x 10 x 0
BTFKONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJEOsnovne3OPŠTE VINOGRADARSTVO2 x 11 x 10 x 0
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne4OPŠTE VINOGRADARSTVO4 x 10 x 01 x 2
BTFSTUDIJE PRIMIJENJENE POLJOPRIVREDE - KONTINENTALNO VOĆARSTVOOsnovne4VINOGRADARSTVO0 x 00 x 00 x 0
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne6POSEBNO VINOGRADARSTVO3 x 11 x 11 x 2

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Pajović, R., Raičević, D., Popović, T., Sivilotti, P., Lisjak, K., Vanzo, A.Polyphenol Characterisation of Vranac, Kratosija and Cabernet Sauvignon (Vitis vinifera L. cv.) Grapes and Wines from Different Vineyard Locations in MontenegroSouth African Journal of Enology and Viticulture
Opširnije