ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4++2
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA PEJOVIĆ4x1
35B+2P
2x2
35B+2P