ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4++2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA PEJOVIĆ4x1
35B+2P
2x2
35B+2P

Kolokvijum 2 - 24.05.2021 23:24

Predavanje (digestivni trakt) - 21.05.2021 11:36

Vježbe - 18.05.2021 16:33

Predavanja - 12.05.2021 19:30

Vježbe - 11.05.2021 14:06

Predavanja - 05.05.2021 20:17

Fiziologija materijal - 05.05.2021 20:44

Digestivni i nervni sistem - 04.04.2021 12:11

Anatomija materijal - 28.03.2021 12:54

Disanje - 21.03.2021 16:19

Krvotok - 21.03.2021 16:13

Ossa capitis - 11.03.2021 21:47