Nikola Pejović


Nikola Pejović
Šifra: 295033
Prezime i ime: Nikola Pejović
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Biotehnički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
BTFSTOČARSTVOOsnovne2ANATOMIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA4 x 02 x 00 x 0
BTFSTOČARSTVOSpecijalisticke2REPRODUKCIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA3 x 11 x 11 x 1
BTFANIMALNA PROIZVODNJAOsnovne2ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA4 x 10 x 02 x 2
BTFSTOČARSTVOOsnovne3FIZIOLOGIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA4 x 12 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije