EKONOMSKI ASPEKTI EKOLOŠKE PROIZVODNJE


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- definiše pojam ekološke poljoprivrede - predstavi problematiku razvoja ekološke proizvodnje - koristi se zakonskom regulativom u oblasti ekološke proizvodnje - ustanovi ekonomske pokazatelje ekološke proizvodnje - efikasno planira,organizuje i upravlja ekološkom proizvodnjom - prati tržišne trendove i donosi racionalne odluke

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILJAN JOKSIMOVIĆ2x1
1B+2S+3P
MIOMIR JOVANOVIĆ1x1
1B+2S+3P
ALEKSANDRA DESPOTOVIĆ1x1
1B+2S+3P