MIKROBIOLOGIJA


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2++2
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA DAJKOVIĆ2x1
17B+1P
IGOR PAJOVIĆ2x1
17B+1P
2x1
17B+1P