BIOHEMIJA BILJAKA


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2++1
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
STOJA LJUTICA1x1
17B+1P
NATAŠA DAJKOVIĆ1x1
17B+1P
GORDANA ŠEBEK2x1
17B+1P