ODRŽIVA POLJOPRIVREDA


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će steći znanja koja mu omogućavaju da: - se bavi poljoprivrednom proizvodnjom na principima održive poljoprivrede - void računa o poljoprivrednim resursima - koristi hemijska jedinjenja u poljoprivredi na bezbjedan način - koristi pravilno izvore energije vezane za poljoprivredu - vodi računa o razvoju ruralnih područja

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDAR ODALOVIĆ1x1
3S
.5x1
3S
NATAŠA MIRECKI1x1
3S
.5x1
3S
NEDELJKO LATINOVIĆ1x1
3S
.5x1
3S
SLAVKO MIRECKI1x1
3S
.5x1
3S