ISTORIJA POLJOPRIVREDE I SOCIOLOGIJA RURALNOG RAZV


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

prepoznati aktuelne društvene procese kao modernizaciju; analizirati posledice modernizacije na život sela i seljaštva; analizirati uticaj globalizacija na razvoj poljoprivrede, konstruisati mogući smjer razvoja sela i poljoprivrede u Crnoj Gori

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDRA DESPOTOVIĆ2x1
3S
1x1
3S
MIOMIR JOVANOVIĆ2x1
3S
1x1
3S

Nova objava - 03.02.2020 15:53