ISTORIJA POLJOPRIVREDE I SOCIOLOGIJA RURALNOG RAZV


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

prepoznati aktuelne društvene procese kao modernizaciju; analizirati posledice modernizacije na život sela i seljaštva; analizirati uticaj globalizacija na razvoj poljoprivrede, konstruisati mogući smjer razvoja sela i poljoprivrede u Crnoj Gori

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIOMIR JOVANOVIĆ2x1
2S
1x1
2S
ALEKSANDRA DESPOTOVIĆ2x1
2S
1x1
2S

Nova objava - 03.02.2020 15:53