Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će nakon položenog ispita moći da: - razumije ljudska prava, njihov multidisciplinarikarakter i njihove pravne zaštite na međunarodnom i nacionalnom planu, - poznaje pravnih mehanizama zaštite ljudskih prava u Crnoj Gori, EU i Savjetu Evrope, kao i na nivou UN-a, - razvije kulturu ljudskih prava i asertivnosti

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEBOJŠA VUČINIĆ

Ljudska prava - termin popravnog ispita

LJUDSKA PRAVA - termin

LJUDSKA PRAVA - termin

Ljudska prava - predavanja za studente po starom programu

Ljudska prava - popravni ispit

Ljudska prava - termin ispita