Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi predmet Upravno pravo, student će biti u mogućnosti da: - Obrazloži pojam uprave sa političkog, društvenog, pravnog i praktičnog stanovišta - Uporedi upravne sisteme u organizacionom i funkcionalnom smislu - Analizira organizaciju i elemente javne uprave u strukturi države - Objasni upravno pravno kao granu prava i obrazloži pojam i vrste akata uprave - Analizira pojam, vrste i karakteristike upravnog nadzora i kontrole - Obrazloži upravni postupak, njegove faze i karakteristike

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVAN JEKNIĆ1x1
32B+22P
MILAN MARKOVIĆ2x1
32B+22P

Upravno pravo - Redovni septembarski rok (nova satnica)

Upravno pravo - dodatni časovi

Upravno pravo - Popravni kol. i predrok

Upravno pravo - I kol.

Upravno pravo - nastava 23.03.2020.

Upravno pravo - nastava online

Upravno pravo - ispitna pitanja

Upravno pravo - nastavni materijali

Upravno pravo - ispitna pitanja