Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Kreira program u programskom jeziku C koji odgovara zadatoj algoritamskoj shemi. 2. Kreira program u programskom jeziku C koji uključuje unos, obradu i štampanje podataka. 3. Pravilno koristi strukture za kontrolu toka programa u programskom jeziku C (if selekcija, while i for petlje). 4. Objasni razliku između osnovnih algoritama za pretraživanje i sortiranje nizova. 5. Objasni karakteristike složenih tipova podataka – lista, grafova i stabala.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILAN JOVANOVIĆ2x3
42B+27S
STEFAN VUJOVIĆ1x3
42B+27S
SLAVKO KOVAČEVIĆ1x1
42B+27S+57P
1x3
42B+27S
SLOBODAN ĐUKANOVIĆ2x1
42B+27S+57P

YouTube kanal sa lekcijama iz C programiranja

Konačno bodovno stanje nakon popravke završnog ispita

Korigovani rezultati popravng ispita nakon uvida u radove

Rezultati popravnog ispita

Termin popravnog ispita

Rezultati ispita - DOPUNJENO

Priprema za završni ispit

Ažurirana dvanaesta prezentacija sa predavanja

Ažurirana jedanaesta prezentacija sa predavanja

Ažurirana deseta prezentacija sa predavanja

Ažurirana deveta prezentacija sa predavanja

Ažurirana osma prezentacija sa predavanja