Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI

Potrebni fajlovi za izradu popravnog završnog ispita

05.09.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI

Primjer kolokvijuma i ispita u septembarskom roku

13.08.2019


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI

Priprema za završni ispit

27.12.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI

Laboratorijska vježba 11

19.12.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI

Laboratorijska vježba 10

12.12.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI

Laboratorijska vježba 9

05.12.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI

Laboratorijska vježba 8

04.12.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI

Ažurirane prezentacije sa predavanja

01.12.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI

Postavka kolokvijuma

29.11.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI

Priprema za kolokvijum

21.11.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI

Laboratorijske vježbe 6

07.11.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI

Računske vježbe za generaciju 2018/2019

06.11.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI

Laboratorijske vježbe 5

31.10.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI

Prezentacije sa predavanja

26.09.2018