Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje I

Nadoknada laboratorijskih vježbi

03.12.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje I

Rezultati kolokvijuma

28.11.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje I

Termin kolokvijuma

24.11.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje I

Odlaganje laboratorijskih vježbi

19.11.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje I

Rezultati ispita u septembarskom roku

10.09.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje I

Rezultati popravnog kolokvijuma u septembarskom roku

03.09.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje I

Termin popravke kolokvijuma i ispita u septembru

04.08.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje I

Rezultati popravnog ispita

05.02.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje I

Evidencija bodova nakon popravnog ispita

05.02.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje I

Termin popravnog završnog ispita

31.01.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje I

Rezultati ispita i predlog ocjena

22.01.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje I

Raspored grupa za polaganje završnog ispita

12.01.2018


Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje I

Rezultati ostvareni u toku nastave

27.12.2017


Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje I

Termin popravnog kolokvijuma

26.12.2017


Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje I

Termin nadoknade

08.12.2017


Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje I

Promjena termina nastave

16.11.2017


Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje I

Rezultati kolokvijuma

16.11.2017


Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje I

Termin kolokvijuma

07.11.2017


Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje I

Rezultati kolokvijuma i ispita u septembarskom roku

05.09.2017


Elektronika telekomunikacije i računari-Programiranje I

Termin popravnog kolokvijuma i ispita u dodatnom roku

01.09.2017