APLIKATIVNI SOFTVER (TEKST PROCESORI)


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Pripremi jednostavan LaTeX dokument sa matematičkim formulama, naslovima, i sadržajem 2. Pripremi MS Word dokument složene strukture (kolone, formule, tabulacija, tabele, grafika) 3. Upotrebi LaTeX i MS Word okruženje za kreiranje, modifikovanje i preuređivanje tekstualnih dokumenata 4. Pokaže kako se problemi vezani za izradu tekstualnih dokumenata mogu riješiti u MS Word i LaTeX okruženju

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
STEFAN VUJOVIĆ2x2
64B
ISIDORA STANKOVIĆ2x2
65B
MILAN JOVANOVIĆ2x4
129B
MILOŠ DAKOVIĆ2x1
129B+6P

Rezultati popravnog završnog ispita

Rezultati završnog ispita nakon uvida u radove

Rezultati ispita od 16.1.2023. i termin popravnog ispita

Korigovani raspored polaganja završnog ispita

Raspored polaganja završnog ispita

Predavanja 30.12.2022.

Prezentacija - I termin predavanja

Laboratorijske vježbe 2022

Slajdovi sa predavanja