APLIKATIVNI SOFTVER (TEKST PROCESORI)


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Pripremi jednostavan LaTeX dokument sa matematičkim formulama, naslovima, i sadržajem 2. Pripremi MS Word dokument složene strukture (kolone, formule, tabulacija, tabele, grafika) 3. Upotrebi LaTeX i MS Word okruženje za kreiranje, modifikovanje i preuređivanje tekstualnih dokumenata 4. Pokaže kako se problemi vezani za izradu tekstualnih dokumenata mogu riješiti u MS Word i LaTeX okruženju

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILAN JOVANOVIĆ2x2
130B
STEFAN VUJOVIĆ1x2
130B
ISIDORA STANKOVIĆ1x2
130B
MILOŠ DAKOVIĆ2x1
130B+6P

Rezultati popravnog završnog ispita od 28.1.2022.

Rezultati završnog ispita od 14.1.2022.

Završni ispit

Popravni kolokvijum

Rezultati kolokvijuma

Raspored polaganja kolokvijuma

Laboratorijske vježbe 2021

Slajdovi sa predavanja