Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-APLIKATIVNI SOFTVER (TEKST PROCESORI) -   08.10.2020
  Laboratorijske vježbe
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-APLIKATIVNI SOFTVER (TEKST PROCESORI) -   13.11.2017
  Slajdovi sa predavanja