Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-APLIKATIVNI SOFTVER (TEKST PROCESORI) -   28.01.2022
  Rezultati popravnog završnog ispita od 28.1.2022.
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-APLIKATIVNI SOFTVER (TEKST PROCESORI) -   14.01.2022
  Rezultati završnog ispita od 14.1.2022.
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-APLIKATIVNI SOFTVER (TEKST PROCESORI) -   30.12.2021
  Završni ispit
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-APLIKATIVNI SOFTVER (TEKST PROCESORI) -   21.12.2021
  Popravni kolokvijum
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-APLIKATIVNI SOFTVER (TEKST PROCESORI) -   19.11.2021
  Rezultati kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-APLIKATIVNI SOFTVER (TEKST PROCESORI) -   14.11.2021
  Raspored polaganja kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-APLIKATIVNI SOFTVER (TEKST PROCESORI) -   29.01.2021
  Rezultati ispita održanog 29.1.2021.
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-APLIKATIVNI SOFTVER (TEKST PROCESORI) -   22.01.2021
  Rezultati ispita održanog 21.1.2021.
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-APLIKATIVNI SOFTVER (TEKST PROCESORI) -   17.01.2021
  Raspored polaganja završnog ispita i pregled do sada osvojenih bodova
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-APLIKATIVNI SOFTVER (TEKST PROCESORI) -   28.12.2020
  Termini popravnog kolokvijuma i završnog ispita
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-APLIKATIVNI SOFTVER (TEKST PROCESORI) -   15.12.2020
  Raspored polaganja kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-APLIKATIVNI SOFTVER (TEKST PROCESORI) -   14.12.2020
  Termin kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-APLIKATIVNI SOFTVER (TEKST PROCESORI) -   08.10.2020
  Termini laboratorijskih vježbi
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-APLIKATIVNI SOFTVER (TEKST PROCESORI) -   30.09.2020
  Prvi termin nastave
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-APLIKATIVNI SOFTVER (TEKST PROCESORI) -   08.09.2020
  Termini popravnih kolokvijuma i ispita u septembarskom roku
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-APLIKATIVNI SOFTVER (TEKST PROCESORI) -   28.01.2020
  Rezultati popravnog ispita i predlog ocjena
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-APLIKATIVNI SOFTVER (TEKST PROCESORI) -   26.01.2020
  Termin popravnog ispita
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-APLIKATIVNI SOFTVER (TEKST PROCESORI) -   11.01.2020
  Rezultati nakon prvog termina završnog ispita
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-APLIKATIVNI SOFTVER (TEKST PROCESORI) -   08.01.2020
  Termin ispita
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-APLIKATIVNI SOFTVER (TEKST PROCESORI) -   01.01.2020
  Rezultati popravnog kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-APLIKATIVNI SOFTVER (TEKST PROCESORI) -   24.12.2019
  Termin popravnog kolokvijuma i termin nastave
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-APLIKATIVNI SOFTVER (TEKST PROCESORI) -   20.11.2019
  Rezultati kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-APLIKATIVNI SOFTVER (TEKST PROCESORI) -   12.11.2019
  Termin kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-APLIKATIVNI SOFTVER (TEKST PROCESORI) -   06.09.2019
  Rezultati u prvom septembarskom terminu
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-APLIKATIVNI SOFTVER (TEKST PROCESORI) -   24.01.2019
  Rezultati popravnog ispita i predlog ocjena
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-APLIKATIVNI SOFTVER (TEKST PROCESORI) -   23.01.2019
  Termin ispita u drugom januarskom roku
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-APLIKATIVNI SOFTVER (TEKST PROCESORI) -   09.01.2019
  Rezultati ispita i predlog ocjena
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-APLIKATIVNI SOFTVER (TEKST PROCESORI) -   08.01.2019
  Termin ispita u prvom januarskom roku
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-APLIKATIVNI SOFTVER (TEKST PROCESORI) -   26.12.2018
  Termin popravnog kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-APLIKATIVNI SOFTVER (TEKST PROCESORI) -   23.11.2018
  Rezultati kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-APLIKATIVNI SOFTVER (TEKST PROCESORI) -   15.11.2018
  Raspored grupa za polaganje prvog kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-APLIKATIVNI SOFTVER (TEKST PROCESORI) -   02.11.2018
  Termin kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-APLIKATIVNI SOFTVER (TEKST PROCESORI) -   13.09.2018
  Rezultati septembarskog roka - termin 2
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-APLIKATIVNI SOFTVER (TEKST PROCESORI) -   06.09.2018
  Rezultati septembarskog ispitnog roka - termin 1
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-APLIKATIVNI SOFTVER (TEKST PROCESORI) -   04.09.2018
  Septembarski ispitni rok
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-APLIKATIVNI SOFTVER (TEKST PROCESORI) -   25.01.2018
  Rezultati popravnog ispita
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-APLIKATIVNI SOFTVER (TEKST PROCESORI) -   23.01.2018
  Termin popravnog ispita
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-APLIKATIVNI SOFTVER (TEKST PROCESORI) -   11.01.2018
  Rezultati ispita i predlog ocjena
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-APLIKATIVNI SOFTVER (TEKST PROCESORI) -   08.01.2018
  Raspored grupa za polaganje ispita
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-APLIKATIVNI SOFTVER (TEKST PROCESORI) -   29.12.2017
  Rezultati popravnog kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-APLIKATIVNI SOFTVER (TEKST PROCESORI) -   29.12.2017
  Bodovno stanje prije ispita
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-APLIKATIVNI SOFTVER (TEKST PROCESORI) -   22.12.2017
  Termin popravnog kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-APLIKATIVNI SOFTVER (TEKST PROCESORI) -   27.11.2017
  Organizacija nastave za 1.12.2017. i 8.12.2017.
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-APLIKATIVNI SOFTVER (TEKST PROCESORI) -   23.11.2017
  Rezultati kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-APLIKATIVNI SOFTVER (TEKST PROCESORI) -   15.11.2017
  Termin kolokvijuma
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-APLIKATIVNI SOFTVER (TEKST PROCESORI) -   01.09.2017
  Rezultati nakon dodatnog ispitnog roka
Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-APLIKATIVNI SOFTVER (TEKST PROCESORI) -   30.08.2017
  Termin popravnih kolokvijuma i ispita u dodatnom roku