SAVREMENI RUSKI JEZIK 4-NIVOB1.2


Semestar: 4
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 2+8+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANASTASIJA VRBICA2x1
7B+2S+2P
MARIJA MUJOVIĆ2x1
7B+2S+2P
SVETLANA BABOVIĆ2x1
7B+2S+2P
MARIJA PAUNOVIĆ2x1
7B+2S+2P
ZDRAVKO BABIĆ2x1
7B+2S+2P