SAVREMENI RUSKI JEZIK 4-NIVOB1.2


Semestar: 4
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 2+8+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANASTASIJA VRBICA2x1
4B+2S+6P
MARIJA MUJOVIĆ2x1
2B+2S+6P
SVETLANA BABOVIĆ2x1
4B+2S+6P
ZDRAVKO BABIĆ2x1
4B+2S+6P

Savremeni ruski jezik 4 (predavanja)

Savremeni ruski jezik 4 (predavanja)

Savremeni ruski jezik 4 (predavanja)

Savremeni ruski jezik 4 (predavanja)

Savremeni ruski jezik 4 (predavanja)

Savremeni ruski jezik 4 (predavanja)

Prevod sa ruskog - Внешность

PREVOD SA RUSKOG

Materijal za prevod dodatni tekst

materijal za vježbe za 22.04. 2020.

prevod sa ruskog

PREVOD SA RUSKOG