SAVREMENI RUSKI JEZIK 2-NIVOA2


Semestar: 2
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 2+6+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će biti u stanju da: - u opštim crtama sagleda gramatički sistem ruskog jezika; - u usmenoj i pisanoj formi kraćeg obima izražava svoje mišljenje na predloženu temu na osnovu leksičko-gramatičkog materijala koji odgovara nivou A2; u slučaju nejasnoća u komunikaciji traži pojašnjenje od sabesjednika; - prevodi sa ruskog jezika i na ruski jezik tekstove širih tematskih okvira; - formira sintagmatske i paradigmatske odnose između leksema opšte upotrebe; - pravilno napiše tekst koji čuje.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANASTASIJA VRBICA2x1
20B+2P

Link za predavanja

Vjezbe preko Zoom aplikacije

Nova objava - 24.04.2020 14:49

Online casove Zoom - Govorne vjezbe - II 21.04.2020 17:32

prevod

Prevod na ruski jezik

ORTOGRAFSKE VJEŽBE

ORTOGRAFSKE VJEŽBE

materijal za ortografske vježbe

Ortografske vježbe

ORTOGRAFSKE VJEŽBE

SAVREMENI RUSKI JEZIK 2-NIVOA2 - Ortografske vjezbe