Filološki fakultet, 25.11.2018

Rezultati kolokvijuma - prevod sa ruskog jezikaIlona Simović 24/25

Tijana Janjević 23/25

Filip Bubanja 21/25

Milorad Stefanović 19/25