Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po odslušanom kursu i položenom ispitu, student/kinja će biti osposobljen/a da na nivou A2.2 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike: 1. Prepoznaje i pravilno upotrebljava oblike italijanskog futura, kondicionala sadašnjeg i imperativa. 2. Prepoznaje i pravilno upotrebljava osnovne bezlične konstrukcije u italijanskom jeziku. 3. Prepoznaje i upotrebljava oblike najfrekventnijih neodređenih pridjeva i zamjenica u italijanskom jeziku. 4. Razumije globalni smisao italijanskog pisanog ili izgovorenog teksta o temama iz italijanske kulture, društva, kao i o temama iz svakodnevnog života. 5. Vodi jednostavan razgovor na poznate teme u skladu sa nivoom A2.2.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
CVIJETA BRAJIČIĆ2x1
14B+6S+7P
HAJDANA VUJANOVIĆ2x1
14B+6S+7P

ODRŽAVANJE NASTAVE

IMPERATIVO

Nova objava - 20.03.2020 18:23

PREDAVANJE