Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po odslušanom kursu i položenom ispitu student će biti osposobljen da: 1. Prepoznaje i pravilno upotrebljava ograničen broj sintaktičkih struktura i gramatičkih oblika. 2. Vodi jednostavan razgovor: izražava svoje mišljenje, postavlja jednostavna pitanja o bliskim temama i odgovara na njih. 3. Razumije jednostavan, malo duži usmeni tekst u vezi sa poznatim temama. 4. Čita i razumije jednostavan, malo duži tekst o poznatim temama. 5. Piše kratke sadržaje u vezi sa poznatim temama.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
HAJDANA VUJANOVIĆ2x1
7B+4S+2P
CVIJETA BRAJIČIĆ2x1
13B+4S+5P

ODRŽAVANJE NASTAVE

IMPERATIVO

Nova objava - 20.03.2020 18:23

PREDAVANJE