SAVREMENI ITALIJANSKI JEZIK1-NIVO A1


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 2+6+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VERA TOMANOVIĆ4x1
21B+10P
HAJDANA VUJANOVIĆ2x1
21B+10P
CVIJETA BRAJIČIĆ2x1
21B+10P