SAVREMENI ITALIJANSKI JEZIK 3-NIVO B1.1


Semestar: 3
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 2+8+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po odslušanom kursu i položenom ispitu student će biti osposobljen da: 1. Opiše jezičke strukture latinskog jezika i objasni civilizacijski kontekst u kome te strukture postoje (rimska i latinska književnost, život i običaji Rimljana, latinske izreke, fraze i sentencije, skraćenice itd); 2. Klasičnim i tradicionalnim izgovorom pravilno čita i naglašava latinsku leksiku; 3. Pravilno piše na latinskom jeziku; 4. Prepoznaje vrste riječi i rečenica, kao preduslov za pravilno prevođenje sa latinskog i na latinski jezik; 5. Objasni osnove fonetike latinskog i ukratko opiše osnove istorijske gramatike romanskih jezika; 6. Razlikuje i poredi gramatičke kategorije latinskog i maternjeg jezika, kao i u drugih jezika koje je učio; 7. Upozna i etimološki objasni značenje latinskih pozajmljenica.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VERA TOMANOVIĆ4x1
5B+14P
HAJDANA VUJANOVIĆ2x1
5B+14P
RADMILA LAZAREVIĆ2x1
5B+14P

Rezultati pismenog dijela ispita, drugi septembarski rok

Rezultati pismenog dijela ispita, prvi septembarski rok

Rezultati ispita u dodatnom martovskom roku

Rezultati ispita u drugom januarskom roku

Rezultati ispita u prvom januarskom roku

Rezultati kolokvijuma za zimski semestar

Dodatne vježbe, zamjenice