SAVREMENI ITALIJANSKI JEZIK 4- NIVO B1.2


Semestar: 4
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 2+8+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VERA TOMANOVIĆ4x1
5B+5S+16P
HAJDANA VUJANOVIĆ2x1
5B+5S+16P
RADMILA LAZAREVIĆ2x1
5B+5S+16P