SAVREMENI ITALIJANSKI JEZIK 5-NIVO B2.1


Semestar: 5
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 2+6+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VERA TOMANOVIĆ2x1
8B+7S+11P
HAJDANA VUJANOVIĆ2x1
8B+7S+11P
OLIVERA POPOVIĆ2x1
8B+1S